-Ladda upp ditt CV här

Avdelingsleder på barnetrinnet – Hemsedal skole

Hemsedal kommune Oppvekst
Publicerad
2024-07-03
Förfaller
2025-04-05
Plats
Hemsedal kommune Oppvekst, Norway
Yrkeskategori
Jobb Typ
Heltid  

Beskrivning

Avdelingsleder på barnetrinnet - Hemsedal skole

Hemsedal kommune Oppvekst

Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal

Om jobben

Lagre som favoritt

Stillingstittel

Avdelingsleder på barnetrinnet - Hemsedal skole

Type ansettelse

Fast, heltid 100%

Arbeidsspråk

Norsk

Antall stillinger

1

Søk på jobben

Søk senest onsdag 19. juni

Vi søker avdelingsleder på barnetrinnet for 1.-4. og SFO i 100% fast stilling fra høsten 2024.
Søknader vurderes fortløpende.

Avdelingsleder er en del av skolens ledergruppe som består av rektor og tre avdelingsledere. 80% av stillingen er til ledelse og 20% knyttes opp mot annet arbeid. Dette arbeidet kan være undervisning/vikar/pedagogisk vandring/observasjon m.m.

Det er ønskelig at den som ansettes har pedagogisk utdannelse. Personlig egnethet, lederutdanning, undervisningskompetanse og ledererfaring vil bli vektlagt.

Hemsedal skole sto ferdig høsten 2023.  Skolen har ca.70 ansatte og 300 elever. Skolens FAU engasjerer seg og er aktive i skolens utvikling. Vi legger stor vekt på skole-hjem samarbeid, og laget rundt eleven. Elevrådene ved skolen arbeider for elevenes trivsel og psykososiale arbeidsmiljø. Alle skolens elever og lærere bruker læringsbrett eller PC som verktøy i undervisningen. Disse brukes aktivt i skolehverdagen med hovedvekt på tilpasset opplæring og elevaktiv læring.  

Aktuelle arbeidsoppgaver som bl.a. må påregnes:

 • Et felles ansvar i ledergruppen for å jobbe med sektorens felles mål, mål for virksomheten og for å bidra til helhet og samarbeid på tvers av enheter og sektorer i kommunen.
 • Møteledelse og spes-pedansvar i egen avdeling
 • Oppfølging av ansatte på individuelle utviklingsmål
 • Vikar- og inspeksjonsansvar
 • Medansvar på timeplan
 • Ansvar for den daglige driften på avdelingen

Kvalifikasjoner som er viktige, og som vil bli vektlagt:  

 • Erfaring fra og med klasserommet
 • Kunnskap om organisasjonsutvikling
 • Veiledningskompetanse
 • Erfaring fra ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid
 • Gode norskspråklige ferdigheter, både muntlig og skriftlig
 • Gode IKT-kunnskaper

Rektors ønsker at:

 • Du er engasjert og ambisiøs på elevene og lærernes vegne
 • Du er tydelig og strukturert med god gjennomføringsevne
 • Du er en god lytter, har et stabilt godt humør og er en aktiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • Du må kunne lede møter og være åpen for at andre har gode innspill
 • Du er trygg og klok i relasjoner med foresatte, elever og kollegaer
 • Du har god faglig og didaktisk kompetanse

Elevene ønsker en avdelingsleder som er:  

 • Rettferdig
 • Positiv og imøtekommende
 • Forståelsesfull og lyttende
 • Tør å ta i utfordrende situasjoner og viktige saker
 • Rolig, ikke stresset
 • Sosial, og besøker klassene innimellom.
 • Nøytral i konflikter
 • Engasjerende
 • En som stepper inn om vi ikke har vikar
 • En som ikke gir opp

De som jobber på skolen, ønsker en avdelingsleder som:  

 • Er utviklingsorientert
 • Er fag- og forskningsorientert
 • Er god på samarbeid og struktur i arbeidet
 • Kjenner lovverket og er trygg på arbeid knyttet opp mot §9a i opplæringsloven
 • Prioriterer barnets beste
 • Veileder og støtter personalet
 • Lager vaktlister og sørger for at alle bidrar i felles arbeid
 • Tar del i teammøter og bistår i foreldresamarbeidet
 • Holder i trådene og har oversikt
 • Bruker forskningsbaserte prosesser og teorier i det daglige arbeidet.
 • Er handlekraftig
 • Har kontroll og gode rutiner på vikarjobbingen

Vi har mange ønsker og forhåpninger til deg som skal jobbe sammen med oss, men til gjengjeld kan vi love deg:  

 • De beste kollegaene og et trygt arbeidsfellesskap
 • Mye moro og varme
 • Elevmedvirkning
 • Ansattmedvirkning
 • Veiledning om du skulle trenge det.
 • Et åpent og inkluderende arbeidsmiljø hvor de voksne samarbeider i team
 • En skole preget av trivsel både hos elever og ansatte
 • Et støttende lederteam
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende lov- og avtaleverk

Krav til helse- og vandelsdokumentasjon
Ved enkelte stillingen innen Oppvekst er det krav om politiattest og egenmelding om Tuberkulose jf. Opplæringsloven og Helse- og omsorgstjenesteloven. Du kan også bli pålagt å ta tuberkulose prøve hvis du har vært utsatt for smitterisiko.

Krav til kompetansedokumentasjon 
Det er krav om dokumentasjon og vitnemål fra tidligere arbeidserfaring og utdanning for riktig innplassering i stillingskode, og fastsetting av lønn. Lønnsansiennitet blir satt til 0 år inntil dokumentasjon er levert og vurdert.

Vitnemål og attester skal lastes opp som en del av den elektroniske søknaden. Referanser vil bli innhentet.

Kontaktperson
Ingunn Blom-Hagen, mobil: 450 65 068, ingunn.blom-hagen@hemsedal.kommune.no

Link til søknadsskjema: Søk her

Kontaktperson for stillingen

Ingunn Blom-Hagen

+47 45065068

ingunn.blom-hagen@hemsedal.kommune.no

Om bedriften

Hemsedal kommune er en liten fjellbygd i Hallingdalsregionen, Kommunen er møtet mellom øst og vest med 9 mil til Lærdal og Sognefjorden, 3 mil til Gol, Bergensbanen og Riksveg 7. Kommunen har økende folketall og en spennende reiselivsutvikling parallelt med et livskraftig landbruk, og et rikt og mangfoldig kulturliv. Alpintilbudet er godt kjent samtidig som uberørte naturområder er kilde til glede, både sommer som vinter; på ski, med fiskestang eller jaktutstyr, på sykkel eller til fots.
Endast registrerade medlemmar kan söka jobb.

Relaterade jobb

Prenumerera på personliga aviseringar

Du prenumererar på jobb som matchar dina aktuella sökkriterier.

E-postmeddelanden

E-postmeddelanden skickas till dig Prenumerera

 

Anpassat RSS-flöde

Ditt personliga RSS-flöde är nedan, kopiera adressen till din RSS-läsare.
Prenumerera