-Ladda upp ditt CV här

Førstekonsulent – Namsfullmektig midlertidig

Felles enhet for sivil rettspleie (FSR) - Seksjon for tvang og forlik, Sør-Øst politidistrikt
Publicerad
2024-02-23
Förfaller
2024-12-19
Plats
Horten, Norway
Yrkeskategori
Poliser  
Jobb Typ
Heltid  

Beskrivning

Førstekonsulent - Namsfullmektig midlertidig

Felles enhet for sivil rettspleie (FSR) - Seksjon for tvang og forlik, Sør-Øst politidistrikt

Langgata 7, 3187 Horten

I Sør-Øst politidistrikt, har vi ledig 8 midlertidige stillinger som førstekonsulent med funksjon som namsfullmektig fra 01.05.2024 til 31.12.2026. Stillingene er stedsplassert ved Namsfogden i Sør-Øst, Seksjon 1 Vestfold tvang og forlik ved Horten politistasjon.

Stortinget har bevilget ekstraordinære ressurser som skal benyttes til å bygge ned restanser innen utlegg i perioden mai 2024 til og med desember 2026. Namsfogden i Sør-Øst skal etablere et regionalt team som skal saksbehandle restanser innen utlegg for Namsfogden i Sør-Øst og Agder samt andre namsfogder etter avtale. De 8 midlertidige stillingene skal inngå i restanseteamet.

Namsfogden i Sør-Øst har ansvar for gjennomføring av tvangsfullbyrdelse, saksbehandling av gjeldsordning og være sekretariat for 33 forliksråd samt øvrig sivil rettspleie oppgaver i Sør-Øst politidistrikt. Sivil rettspleie i Sør-Øst politidistrikt består for tiden av 105 medarbeidere, besluttet organisert i 7 seksjoner og er f.t. Stedsplassert på 23 tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt.

Seksjon 1 Vestfold tvang og forlik består av 17 saksbehandlere (inkludert leder). De som ansettes skal sørge for et godt samarbeid med eksterne og interne samarbeidspartnere, samt medvirke til godt arbeidsmiljø og ønsket kultur.

Seksjon 1 Vestfold har to lokasjoner, Horten og Tønsberg. Kontaktflaten for førstekonsulenten er andre medarbeidere, ledelse, skyldnere, kreditorer, prosessfullmektiger, eksterne medhjelpere, verger, arbeidsgivere, tingretten etc.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling hovedsakelig innenfor tvangsfullbyrdelse
 • Veilede publikum
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen etter behov

Kvalifikasjoner

Nødvendig:

 • Bestått relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå
 • Lang og relevant praksis med evne til selvstendig og resultatorientert arbeid kan kompensere for kravet til høyere utdanning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Gode IT kunnskaper
 • Førerkort kl. B

Ønskelig:

 • Utdanning rettet mot aktuelt fagfelt, juridisk eller økonomisk
 • Saksbehandlererfaring
 • Erfaring fra offentlig forvaltning, publikum/kundebehandling
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk
 • God kjennskap til gjeldende regelverk vil være en fordel
 • Kjennskap til datasystemet SIAN vil være et fortrinn, men ikke nødvendig

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • Være resultatorientert og ha god gjennomføringsevne
 • Gode evner til kommunikasjon både skriftlig og muntlig
 • Ha gode samarbeidsegenskaper
 • Ha et godt helhetlig blikk, og god evne til strategisk langsiktig arbeid, samt takle høyt arbeidstempo
 • Samfunnsorientert og ha forståelse for enhetens rolle i politiets samfunnsoppdrag
 • Være en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Som medarbeider i politiet har du høy etisk bevissthet, du kjennetegnes av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer om våre etiske retningslinjer og medarbeiderplattform her:  https://www.politiet.no/om-politiet/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som førstekonsulent (stillingskode 1408), fra kr 509 300,00 brutto per år (fra ltr 51)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser

 

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Tone Moland, Seksjonssjef, +47 452 35 507, tone.moland@politiet.no

Arbeidssted

Langgata 7
3187 Horten

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sør-Øst politidistrikt

Referansenr.: 4769877747
Stillingsprosent: 100%
Midlertidig
Startdato: 01.05.2024
Sluttdato: 31.12.2026
Søknadsfrist: 10.03.2024

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver

Felles enhet for sivil rettspleie (FSR) - Seksjon for tvang og forlik, Sør-Øst politidistrikt

Hjemmeside

www.politiet.no/jobb

Sør-Øst politidistrikt er et Norge i miniatyr med mange små og store byer, betydelige fjellområder, langstrakt kyst og turisme både vinter og sommer. Politidistriktet dekker fylkene Vestfold, Telemark og Buskerud, i tillegg til Jevnaker kommune i Akershus – til sammen 42 kommuner -  som strekker seg fra Kragerø i sør til Hemsedal i nord. Det bor noe over 700.000  innbyggere i distriktet.

Politiets oppgaver er sammensatte og mangfoldig. Den sentrale beliggenheten, med mange knutepunkter for både nasjonal og internasjonal transport, gjør distriktet til et pulserende og attraktivt område.

Administrasjonsstedet for Sør-Øst politidistrikt ligger i Tønsberg. Våre medarbeidere jobber etter prinsippene i medarbeiderplattformen for politiet som innebærer å være modig, helhetsorientert, vise respekt og være tett på.

Om stillingen

Stillingstittel

Førstekonsulent - Namsfullmektig midlertidig

Antall stillinger

8

Oppstart

1. mai 2024

Ansettelsesform

Engasjement

Prosent

100 %

Heltid/deltid

Heltid

Sektor

Offentlig

Arbeidsspråk

Norsk eller Engelsk

Endast registrerade medlemmar kan söka jobb.

Relaterade jobb

Prenumerera på personliga aviseringar

Du prenumererar på jobb som matchar dina aktuella sökkriterier.

E-postmeddelanden

E-postmeddelanden skickas till dig Prenumerera

 

Anpassat RSS-flöde

Ditt personliga RSS-flöde är nedan, kopiera adressen till din RSS-läsare.
Prenumerera