-Ladda upp ditt CV här

Overingeniør/senioringeniør innen elektronikk og data

UiT Norges arktiske universitet
Publicerad
2024-01-28
Förfaller
2024-11-23
Plats
Tromsø, Norway
Jobb Typ
Heltid  

Beskrivning

UiT Norges arktiske universitet

Overingeniør/senioringeniør innen elektronikk og data

UiT Norges arktiske universitet

Hansine Hansens veg 18, 9019 Tromsø

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) er det ledig stilling som overingeniør/senioringeniør innen elektronikk og data knyttet til fakultetets vitenskapelige infrastruktur og fartøy.

BFE-fakultetet består av Institutt for marin og arktisk biologi, Norges fiskerihøyskole og Handelshøyskolen i Tromsø. Fakultetets sine primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyeste mulige nasjonale og internasjonale nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatisk og terrestriske Økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning.

Stillingen inngår i en faggruppe som består av til sammen 6 teknikere med høy kompetanse på drift og vedlikehold av avansert vitenskapelig utstyr og datahåndtering. Fakultet evaluerer for tiden organiseringen av faggruppene, slik at det kan forekomme endringer her.

Arbeidsområdet vil være knyttet til fakultetets instrumentpark og universitetets forskningsfartøy F/F Helmer Hanssen (64m, hav-/isgående), F/F Beret Paulsdatter (27m kyst). UiT har også ansvar for 50% av brukstiden på FF Kronprins Haakon slik at det også vil være noe aktivitet knyttet til dette fartøyet, som driftes av Havforskingsinstituttet

Fartøyene er sentrale i marin forskning- og undervisning som foregår ved fakultetet.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes vil ha følgende sentrale arbeidsoppgaver:

 • Sikre at forskningsutstyr og instrumentering på fakultetet og forskningsfartøyene fungerer tilfredsstillende.
 • Sammen med faggruppen utforme vedlikeholdsrutiner for eksisterende og fremtidig utstyr.
 • Innkjøp av nytt forskningsutstyr, i samarbeid med vitenskapelig ansatte
 • Gi teknisk veiledning/ rådgivning til fakultetets forskere og studenter, samt delta på forskningstokt.
 • Planlegging og koordinering av tokt i samarbeid med vitenskapelig ansatte.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av senioringeniør Hans Dybvik:

eller fakultetsdirektør Terje Aspen:

Kvalifikasjoner

Vi søker en kandidat med følgende kvalifikasjoner:

 • Utdannelse innen elektronikk, helst ingeniør eller fagskole nivå.
 • God kjennskap til og relevant erfaring med maritim elektronikk. Tidligere erfaring fra vitenskapelige tokt vektlegges.
 • Evne til å være på sjøen og relevant erfaring fra fartøy/båt.
 • Erfaring og kompetanse inne hydroakkustikk, som ekkolodd, multistråleekkolodd.
 • IT-kunnskaper og programmeringserfaring (C/C++, LabView, NodeRed, Python mm).
 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk.

Den som tilsettes må oppfylle kravene til legeattest for sjøfolk, og sikkerhetskurs må gjennomføres.

Det er en fordel om du har:

 • Erfaring fra dronekjøring.
 • Erfaring med 3D-design og -skriving/maskinering.
 • Mekanisk maskinering.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen. Vi søker en engasjert og kvalifisert kandidat med positive, kreative og systematiske egenskaper. Du bør være dedikert og dyktig i ditt fagfelt, og kunne arbeide både selvstendig og i team. Erfaring med vitenskapelig utstyr og/eller forskningsfartøy vil være en betydelig fordel. Vi søker deg som er komfortabel med å gi teknisk støtte til studenter og forskere for å styrke planlegging og gjennomføring av forskningstokter.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1087 overingeniør eller kode 1181 avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker
oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og  personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver

UiT Norges arktiske universitet

Hjemmeside

https://uit.no/startsida

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen.

Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

 

Om stillingen

Stillingstittel

Overingeniør/senioringeniør innen elektronikk og data

Antall stillinger

1

Ansettelsesform

Fast

Heltid/deltid

Heltid

Sektor

Offentlig

Endast registrerade medlemmar kan söka jobb.

Relaterade jobb

Prenumerera på personliga aviseringar

Du prenumererar på jobb som matchar dina aktuella sökkriterier.

E-postmeddelanden

E-postmeddelanden skickas till dig Prenumerera

 

Anpassat RSS-flöde

Ditt personliga RSS-flöde är nedan, kopiera adressen till din RSS-läsare.
Prenumerera