-Ladda upp ditt CV här

Rektor ved Sannidal skole

Kragerø kommune Kommunalområde Oppvekst
Publicerad
2024-03-25
Förfaller
2024-11-06
Plats
Kragerø, Norway
Yrkeskategori
Rektor  
Jobb Typ
Heltid  

Beskrivning

Rektor ved Sannidal skole

Kragerø kommune Kommunalområde Oppvekst

Ytre strandvei 15, 3770 Kragerø

Kragerø kommune ligger vakkert til ved kysten i Telemark med et mylder av øyer og skjær. Mulighetene for friluftsliv i

skjærgården og på fastlandet er enestående. Kommunen har i underkant av 10500 innbyggere og preges av et aktivt

nærings- og kulturliv. Kommunen har full barnehagedekning, et desentralisert grunnskoletilbud og videregående skole

med et variert tilbud. Innenfor en reisetid på en time når du en rekke større byer i regionen, samt

kommunikasjonsknutepunkter som flyplasser, fergeterminaler m.v.

 

Rektor ved Sannidal ungdomsskole

Fra 01.03.24 er det ledig stilling som rektor i Kragerø kommune, for tiden ved Sannidal ungdomsskole.

Sannidal ungdomsskole ligger i Kragerø kommune og er pr i dag en av fem offentlige grunnskoler i kommunen. Sannidal ungdomsskole har pr nå 170 elever, og 25 ansatte. Sannidal ungdomsskole vil fra august 2025 samlokaliseres med ungdomstrinnet ved Kragerø skole. Skolen vil da bli en ungdomsskole, plassert i Kragerø sentrum, og den vil bestå av ca 330 elever og ca 50 ansatte. Rektorstillingen ved den nye skolen vil avklares i forbindelse med kommunens ansettelsesprosess knyttet til samlokalisering av de to ungdomstrinnene, samt opprettelse av ny 1.-7.trinn i Kragerø.

Som rektor ved Sannidal ungdomsskole vi du ha det faglige, økonomiske og personalmessige lederansvaret for skolen, og rapporterer til kommunalsjef for Oppvekst. Det vil være din oppgave å sikre den daglige driften, og å lede skolens kvalitetsutviklingsarbeid. Det forventes at du følger opp nasjonale og lokale utviklingsområder, og holder deg oppdatert på gjeldende lovverk, forskrifter, avtaleverk og øvrige styringsdokumenter.

Du må du være opptatt av elevenes læringsresultater og skolemiljø. Du vet at de ansatte er skolens viktigste ressurs, og er opptatt av å rekruttere, utvikle og beholde nødvendig kompetanse. Du har ansvar for at skolen fungerer godt som organisasjon, og ser egen skole som en del av kragerøskolene og bidrar til å utvikle denne.

Som rektor vil du inngå i kommunalsjefens ledergruppe, delta på rektormøter, i skoleledernettverk og på ledersamlinger sammen med øvrige ledere med personalansvar.

 

Ytterligere opplysninger om kommunen og skolen finner du på https://www.kragero.kommune.no/ og https://www.kragero.kommune.no/kragero-skole/

 

Krav til kompetanse:

 • Pedagogisk utdannelse på universitets-/høyskolenivå, fortrinnsvis lærerutdanning.
 • Lederutdanning, fortrinnsvis rektorutdanning.
 • Erfaring fra skoleledelse, fortrinnsvis ungdomstrinn er ønskelig.
 • God digital kompetanse.
 • Gode norskferdigheter, skriftlig og muntlig.
 • God kjennskap til lov- og avtaleverk.

 

Vi søker deg som:

 • Du har gode evner til strategisk ledelse, og ledelse av utviklings- og endringsprosesser.
 • Du har gode evner til å styrke og lede profesjonsfellesskapet, tverrfaglig samarbeid og kulturbygging.
 • Du arbeider målrettet, systematisk og har god økonomiforståelse
 • Du leder medarbeidere i henhold til nasjonalt og lokalt vedtatte planer og politikk.
 • Du er en positiv lagspiller, og er god på relasjonsbygging og kommunikasjon.
 • Du er opptatt av elevenes læring, utvikling og trivsel.
 • Du har evne til å motivere medarbeidere og er en god personalleder.

Personlig egnethet vektlegges.

 

Vi tilbyr:

En innholdsrik, spennende og utfordrende lederjobb, som gjennom sitt virke skal videreutvikle Kragerø skole spesielt, og oppvekstfeltet i Kragerø kommune generelt. Lønn tilbys etter nærmere avtale. Det er 6 mnd. prøvetid i Kragerø

Kommune og det er pliktig medlemskap i SPK/KLP med 2 % av brutto lønn.

 Kommunen har gode personal- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. 

 

Søknad sendes

Søknad fremmes elektronisk via våre nettsider: http://www.kragero.kommune.no - ledige stillinger

Tiltredelse 01.03.2024.

 

Det gjøres oppmerksom på at det vil bli foretatt en vurdering av søkere som eventuelt ønsker søknaden sin unntatt

offentlighet. Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke tas til følge, vil søker bli underrettet før opplysningene blir

offentliggjort, jf. reglene i Offentleglova.

 

Har du problemer med registreringen kan du henvende deg til HR v. Stine G. Husabø: stine.husabo@kragero.kommune.no

 

 

Kontaktperson

Marianne Stärk Gurrich, Kommunalsjef for kommunalområdet Oppvekst

Tlf: 92200696

Marianne.S.Gurrick@kragero.kommune.no

Link til søknadsskjema: Søk her

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver

Kragerø kommune Kommunalområde Oppvekst

Kragerø er en kjent sommerby som ligger vakkert til ved kysten med et mylder av øyer og skjær – Perlen blant kystbyene. Naturen, skjærgården, kunst og kultur sammen med fargerik småbyidyll legger til rette for gode opplevelser og et berikende friluftsliv til alle årstider. Kragerø kommune har ca. 10500 innbyggere og et variert nærings- og kulturliv. Kommunen har full barnehagedekning, et desentralisert grunnskoletilbud og videregående skole med et variert tilbud. Innenfor en reisetid på en time når du en rekke større byer i regionen og sentrale kommunikasjonsknutepunkter. Aktive innbyggere, lag og foreninger, næringslivet og kommunen arbeider sammen til felles innsats og bidrar til at Kragerø er et godt sted å bo, besøke og drive næring i.

Om stillingen

Antall stillinger

1

Prosent

100 %

Heltid/deltid

Heltid

Endast registrerade medlemmar kan söka jobb.

Relaterade jobb

2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-23

Prenumerera på personliga aviseringar

Du prenumererar på jobb som matchar dina aktuella sökkriterier.

E-postmeddelanden

E-postmeddelanden skickas till dig Prenumerera

 

Anpassat RSS-flöde

Ditt personliga RSS-flöde är nedan, kopiera adressen till din RSS-läsare.
Prenumerera