-Ladda upp ditt CV här

Vil du være med å utvikle patruljeseksjonen? Assisterende seksjonsleder søkes

Oslo politidistrikt, Patruljeseksjonen på Enhet Sentrum
Publicerad
2024-03-14
Förfaller
2024-10-28
Plats
Hammersborggata 12, Oslo, Norway
Yrkeskategori
Poliser  
Jobb Typ
Heltid  

Beskrivning

Vil du være med å utvikle patruljeseksjonen? Assisterende seksjonsleder søkes

Oslo politidistrikt, Patruljeseksjonen på Enhet Sentrum

Hammersborggata 12, 0181 Oslo

Vi søker en resultat- og medarbeiderorientert leder med  interesse for utvikling av patruljeseksjonen til ledig vikariat som assisterende seksjonsleder. For å lykkes i rollen ser vi for oss at du trives med et høyt arbeidstempo, har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og at du bidrar positivt inn i et godt og aktivt arbeidsmiljø.

Patruljeseksjonen er en av Norges største operative seksjoner med døgndrift. Den har stor bredde i oppgaver, ansvar og utfordringer. Stikkordsmessig nevnes utfordringer og oppgaver som løsning av akuttoperative oppdrag i Oslo sentrum, beredskaps- og sikringsoppdrag med blant annet arealansvar for Slottet, Stortinget og regjeringskvartalet samt majoriteten av statsbesøk, offisielle besøk og en rekke store arrangementer og demonstrasjoner. Utfordringer knyttet til Norges største konsentrasjon av uteliv samt en rekke andre hovedstads- og storbyutfordringer. Som assisterende seksjonsleder tilbyr vi spennende utfordringer i et hektisk og godt arbeidsmiljø.

Enhet Sentrum, som består av omtrent 480 ansatte, er en av Oslo politidistrikts tre geografiske enheter, sentralt lokalisert midt i Oslo sentrum, og har ansvaret for polititjenesten i sentrum. Selv om enheten har ansvaret for Norges minste politikrets i areal, står den overfor en av de mest utfordrende kriminalitets- og beredskapssituasjonene i landet. Vi ønsker å styrke politiets omdømme blant befolkningen og styrke tillit til politiet. Derfor ønsker vi å ansette personer som har flerkulturell kompetanse. Det omfatter kunnskap om kulturer i Oslo sentrum, herunder kulturforståelse og språkkompetanse.

Dette er en fin mulighet for deg som ønsker å videreutvikle din ledererfaring og karriere. Vi håper derfor at du som kjenner deg igjen i beskrivelsen sender oss din CV og noen ord om hvorfor du bør bli Enhet sentrum sin nye leder.

Attester og vitnemål vedlegges elektronisk søknad.

Arbeidsoppgaver

 • avlaste seksjonsleder i den daglige driften av seksjonen
 • fast stedfortreder for seksjonsleder i dennes fravær
 • forvalte saksporteføljen som til enhver tid er avtalt og bidra til høy kvalitet, effektivitet, ressursutnyttelse, samarbeid og måloppnåelse i tjenesteproduksjonen ved seksjonen
 • bidra til at patruljeavsnittslederne har fokus på forutsatt kvalitet, etablerte faglige rammer og krav, effektiv ressursutnyttelse, samarbeid og måloppnåelse i tjenesteproduksjonen
 • bidra til å utvikle et godt medarbeiderskap, ønsket kultur og god medarbeidertilfredshet i seksjonen
 • bidra til at patruljeavsnittslederne legger til rette for kunnskapsbasert patruljevirksomhet, systematisk utvikling og forbedring innen seksjonens ansvarsområde
 • administrere og lede samarbeidsprosjekter
 • systematisk arbeid innenfor helse, miljø og sikkerhet ved seksjonen.

Stillingen er under løpende vurdering. Endringer må kunne påregnes

Kvalifikasjoner

For å jobbe hos oss må du ha:

 • bestått grunnutdanning fra Politi(høg)skolen
 • relevant ledererfaring
 • politioperativ erfaring
 • bred generell politierfaring
 • god resultatoppnåelse i tidligere stillinger
 • kunnskap om arbeid med helse, miljø og sikkerhet

Det er ønskelig at du har noe av dette:

 • relevant lederutdanning
 • tilleggsutdanning innen fagområdet
 • erfaring fra endrings- og utviklingsprosesser
 • erfaring med intern og ekstern kommunikasjon
 • kunnskap om storbyutfordringer

Personlige egenskaper

 • resultatorientert og med god gjennomføringsevne
 • godt helhetlig blikk og evne til operativt og langsiktig arbeid
 • god evne til kommunikasjon og relasjonsbygging
 • samfunnsorientert og forståelse for driftsenhetens rolle i politiets samfunnsoppdrag
 • medarbeiderorientert og evne til å motivere, støtte og utvikle seksjonens ledere og medarbeidere

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41
Må kunne sikkerhetsklares for HEMMELIG.

Som medarbeider i politiet har du høy etisk bevissthet, du kjennetegnes av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer om våre etiske retningslinjer og medarbeiderplattform her:  https://www.politiet.no/om-politiet/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som politioverbetjent (stillingskode 0287), fra kr 821.100 - 845.900 brutto per år. Ved ansettelse vil det bli foretatt enn konkret vurdering av lønnsplassering i henhold til kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Vikariat frem til og med 31.10.24, med mulighet for forlengelse. Snarlig tiltredelse.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Robert Thorsen, seksjonsleder, 992 88 374

Arbeidssted

Hammersborggata 12
0181 Oslo

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Oslo politidistrikt

Referansenr.: 4734883957
Stillingsprosent: 100%
Midlertidig
Søknadsfrist: 03.01.2024

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver

Oslo politidistrikt, Patruljeseksjonen på Enhet Sentrum

Hjemmeside

www.politiet.no/jobb

Politiets viktigste oppgave er å sørge for borgernes trygghet. Det søker vi å oppnå gjennom målrettet kriminalitetsforebygging, en effektiv kriminalitetsbekjempelse og robuste beredskapsordninger. Oslo politidistrikt utgjør mer enn 3400 medarbeidere som samlet bidrar inn i dette arbeidet. Oppgaven med å sikre hovedstadens ulike institusjoner og aktiviteter er i tillegg en grunnleggende del av vårt spennende arbeid.

Vi går på jobb for å sikre trygghet for distriktets borgere. Vi skal være et politi for alle og våre tjenester skal være bygget på ansvarlighet, åpenhet og ærlighet.

Et viktig personalpolitisk mål er å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. For mer informasjon, se www.politiet.no.

 

Om stillingen

Stillingstittel

Politioverbetjent/assisterende seksjonsleder

Antall stillinger

1

Ansettelsesform

Vikariat

Prosent

100 %

Heltid/deltid

Heltid

Sektor

Offe

Endast registrerade medlemmar kan söka jobb.

Relaterade jobb

Prenumerera på personliga aviseringar

Du prenumererar på jobb som matchar dina aktuella sökkriterier.

E-postmeddelanden

E-postmeddelanden skickas till dig Prenumerera

 

Anpassat RSS-flöde

Ditt personliga RSS-flöde är nedan, kopiera adressen till din RSS-läsare.
Prenumerera